top of page

hovedsponsor
dnb

Hans-Kristian i heler.png

Budskap DNB og Pride

DNB skal være en pådriver for mangfold og inkludering. Det at folk er forskjellige, gjør DNB bedre.

Vi står opp for det vi mener er riktig og vil være med på å skape et mer mangfoldig, likeverdig og inkluderende samfunn og arbeidsliv der alle har rett til å være den man er og elske den man vil.

Generelt:

Vi har som mål å oppnå langsiktig verdiskaping, ha fornøyde kunder og være en attraktiv arbeidsplass. For å få til det er vi overbeviste om at vi må speile samfunnet vi er en del av.

Ulikhet i kjønn, alder, kompetanse, kulturell bakgrunn, erfaring, funksjonsevne, seksuell orientering, etnisitet og livssyn gir oss flere perspektiver. Det gjør oss sterkere rustet til å løse utfordringer, øke innovasjonskraften og skape de beste kundeopplevelsene.

Q&A

1. Hvorfor er det så viktig å støtte pride? Støtter dere også da resten av ideologien deres? (ref. FRIs politiske program)

DNB skal være en pådriver for mangfold og inkludering. Det at folk er forskjellige, gjør DNB bedre. Vi står opp for det vi mener er riktig og vil være med på å skape et mer mangfoldig, likeverdig og inkluderende samfunn og arbeidsliv der alle har rett til å være den man er og elske den man vil.

Dette vil vi vise blant annet gjennom å endre logoen i pride måneden. Forøvrig jobber vi med kjønns og seksualitetsmangfold hele året.

Pride og regnbuen er ikke eid av noen organisasjoner, politiske plattformer og lignende. Har du spørsmål eller kommentarer til FRIs politiske program, må du ta kontakt med FRI.

 

2. Hvorfor endrer dere ikke DNB logoen til Pride farger på SOME i alle land, for eksempel Polen og Brasil?

Vi har ikke aktive SOME sider i land Polen og Brasil hvor det er aktuelt å endre logoen…..

DNB jobber for å skape en inkluderende kultur for alle våre medarbeidere uavhengig av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Dette gjelder også for alle land hvor vi har kontorer. DNB i Norge og Sverige er de landene som har kommet lengst på dette området pr i dag. Vi er nå inne i en fase av vårt arbeid hvor vi skal mobilisere hele DNB konsernet i arbeidet med mangfold og inkludering. Dette betyr blant annet at vil skal jobbe målrettet og systematisk fremover med å bygge bevissthet og kompetanse om LHBT+ i alle andre land hvor vi er representert.

 

3. Pink washing: DNB er av de som lar regnbuefarger pryde logoen under juni-måned. Stikker engasjementet dypt nok ellers gjennom året til å kunne «forsvare» slik bruk?

 

Pink washing skal vi alle ta på største alvor. Det forplikter å heise regnbueflagget og farge logoen i regnbuefarger. Det forplikter til aktivitet året rundt og ikke bare gjennom Pride uken eller i Pride paraden. Vi må faktisk gjøre oss fortjent til det – hver eneste dag.

 

Oslo Pride har i år gjennomførte en bakgrunnssjekk av de kommersielle aktørene som skal delta i Oslo Pride. Det synes vi er veldig bra fordi det tvinger oss til å reflektere over hva vi gjør og motivasjonen bak det vi gjør.

 

Det vi har fått av tilbakemeldinger er ting vi følger opp for å sikre at vi er troverdige. Det vil bare bidra til å gjøre oss alle bedre. Det forplikter at vi jobber helhetlig og langsiktig med tema. Dette er et omfattende vor vi må bygge sten på sten.

 

Se neste spørsmål for en oversikt over hva vi gjør av aktiviteter innenfor LHBT+ området.

 

 

4. Hvordan jobber dere med LHBT+ spørsmål i praksis?

 

Vi jobber bredt og gjennom hele året med kjønns og seksualitetsmangfold:

 

· Vi har et vel etablert og aktivt LHBT+ nettverk i organisasjonen som er aktive gjennom hele året. Nettverket jobber med å spre kompetanse om LHBT+, organisere events, profilere rollemodeller, samt kommer med innspill til tiltak for å gjøre DNB mer inkluderende

· Vi er med i Nettverk for LHBT+ på arbeidsplassen og har samarbeidet med flere arbeidsplasser gjennom året, blant annet gjennom arbeidet med transpersoner. Vi har blant hatt et foredrag med Espen Esther og organisert event på Transsynlighets-dagen i mars i samarbeid med andre arbeidsplasser.

· Vi skal delta på Oslo Pride Business Forum med 10 personer fra DNB. Vår fagleder for mangfold og inkludering skal delta i en paneldiskusjon på arrangementet

· Vi har etablert kjønnsnøytrale toaletter på hovedkontoret i Bjørvika.

· Vi har en egen synlig mangfoldsvegg i regnbuefarger på utsiden av bygget

· Vi skal gjennomgå vår personal politikk fra et LHBT+ perspektiv.

· Vi jobber også med Marketing for å sikre LHBT+ perspektivet også er synlig i vår profilering av banken.

· Vi gjennomfører opplæring av våre ansatte gjennom Rosa Kompetanse.

· Wenche Fredriksen sitter i «Styringsgruppen Rosa Kompetanse Arbeidsliv».

· Våre DNB kolleger i RIGA skal delta i Riga Pride for første gang. Fagleder for mangfold og inkludering skal holde et 1,5 innlegg om LHBT+ for alle på Riga kontoret

· Vi vil fremover jobbe med å sikre økt representasjon i vårt LHBT nettverk fra DNB i Sverige, Riga, Polen, London og New York ++

 

Så ja, vi kan trygt forsvare at vi farger logoen i regnbuefarger, samtidig som vi har mye arbeid foran oss.

 

5. Markerer vi Pride også i DNB i Polen?

 

Vi har kommet lengst i vårt arbeid med LHBT+ i Norge. Vi vil fremover styrke vårt arbeid i andre land og særlig der vi har betydelig virksomhet med mange ansatte. Dette har vi også nedfelt i vår strategi for mangfold og inkludering.

Vi har allerede etablert kontakt med LHBT+ personer i DNB i Polen for å avklare hvordan vi kan støtte de i deres arbeid.

 

Vi har ca. 140 ansatte pr nå i Polen. Vi er i en prosess med å legge ned vårt kontor i Polen, og vil på sikt kun ha noe representasjon igjen i Polen.

bottom of page